کارگاه آموزشی "داوری مقالات " با امتیاز بازآموزی 4.25 برای متخصصین عفونی،اطفال، علوم آزمایشگاهی و دانشجویان PHD

کارگاه آموزشی "داوری مقالات " با امتیاز بازآموزی 4.25 برای متخصصین عفونی،اطفال، علوم آزمایشگاهی و دانشجویان PHD

کارگاه آموزشی "داوری مقالات " با امتیاز بازآموزی 4.25 برای متخصصین عفونی،اطفال، علوم آزمایشگاهی و دانشجویان PHD

کارگاه آموزشی "داوری مقالات " با امتیاز بازآموزی 4.25 برای متخصصین عفونی،اطفال، علوم آزمایشگاهی و دانشجویان  PHD

باحضور اساتید محترم آقای دکتر محسن آسوری ریاست محترم پژوهشکده شمال،

سرکار خانم دکتر اخوان نیاکی استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل،

آقای دکتر بابا محمودی استاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران و

آقای دکتر محسن اعرابی معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *