کشت سلول و کاربرد آن

يكي از ويژگی های اغلب موجودات چند سلولی بودن يا به عبارت ديگر تشكيل شدن آن ها از چندين نوع سلول مختلف است. در چنين حالتی سلول ها اغلب جنبه تخصصی به خود مي گيرند. هر چند قادر به انجام تمامی فعاليت هاي مورد نياز موجود زنده به تنهايی نيستند. نتيجه اين تخصصی شدن سلول ها اين است كه موجودات از تعدادی سلول مختلف با اندازه، شكل، ساختار و عملكرد ويژه خود تشكيل مي شوند. بسياری از سلول های موجودات مختلف تحت شرايط خاص قادرند در خارج از اندام و يا بافت اصلی خود به رشد و تكثير خود ادامه دهند. سلول های ايزوله شده، بافت ها يا اندام ها را می توان در ظروف پلاستيكی يا شيشه ای با درجه حرارت های تعريف شده كه در انكوباتور ايجاد می شود نگهداری و تكثير داد در عين حال كه با يك محيط حاوی مواد مغذی و فاكتور های رشد سلولی تغذيه مي شوند. كشت در شرایط آزمایشگاهی ‌اندام ها، بافت ها و سلول ها مجموعاً تحت عنوان كشت بافت ناميده می شود كه در بسياری از شاخه های علمی مورد استفاده قرار می گيرد. پيشرفت تكنيك های كشت بافت مديون دو شاخه اصلی از تحقيقات پزشكی يعنی مطالعات سرطانی و ويروس شناسی است.

كشت سلول يا بافت يك تكنيك جديد نيست. در متون علمی منابعی وجود دارد كه تاريخ آن ها به سال 1885 بر می گردد. يك جنين شناس ، توانست جنين يك جوجه را به مدت چند روز در ظرف محتوی محلول بافر نمكی گرم نگهداری نمايد. اين اولين مورد ثبت شده از موفقيت در رشد و تكثير يك بافت در خارج از بدن بود. چون در آزمايشات اوليه قسمت هايی از بافت مورد مطالعه قرار می گرفتند، عنوان كشت بافت به آن اطلاق شد. معمولاً اصطلاح كشت بافت زمانيكه سلول ها براي مدتی بيش از 24 ساعت در شرايط آزمایشگاهی نگهداری شوند مورد استفاده قرار می گيرد. در آغاز قرن بیستم دانشمندان توانستند سلولهای بافت پیوندی قلبی جنين جوجه را به مدت طولانی کشت دهند. در سال 1952 از سرطان رحم، اولین لاین سلول انسانی به نامHela هلا را بدست آوردند كه انقلابی را در زمينه كشت سلول به وجود آورد. در سال های بعد دانشمندان دیگر قادر شدند محیطهای کشت مناسب، فاکتورهای اتصال و لایه تغذیه کننده برای سلول را شناسایی کنند و به اين ترتيب فرمولاسيون های مواد مغذی جايگزين فراورده های بيولوژيك مثل سرم و لنف گرديد.. در این اواخر ترکیبات محیط کشت بدون سرم برای سلول عصبی را نيز مشخص نمودند. و بعدها تحقیقات زیادی با استفاده از تكنيك هاي کشت سلولي گسترش یافت. از همین جا است که اهمیت وجود بانک های سلولی و آزمایشگاه های کشت سلولی آشکار می گردد تا بتوان بسته به نوع پژوهش، نیازهای خود را در امر پژوهش برطرف ساخت.

نوشته شده در تاریخ ۱۳:۰۲:۵۴ | ۱۳۹۴/۹/۳