فعالیت بخش کشت سلولی

  • اجرای طرحها و پروژه های تحقیقاتی
  • توسعه همکاریهای آموزشی با دانشکاههای علوم پزشکی استانهای تحت پوشش
  • برگزاری دوره های کارآموزی و کارورزی جهت دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی استانهای تحت پوشش
  • کشت سلول های سرطانی و تزریق به موش های نود
  • تاثیر عصاره گیاهان بر روی سلول های سالم و غیر سالم جانوری
  • ایجاد تشکیل کلکسیون سلولی در بخش

نوشته شده در تاریخ ۱۳:۰۳:۵۳ | ۱۳۹۴/۹/۳