آمادگی های لازم کشت سلولی

  • اجرای طرحها و پروژه های تحقیقاتی
  • توسعه همکاریهای آموزشی با دانشکاههای علوم پزشکی استانهای تحت پوشش
  • برگزاری دوره های کارآموزی و کارورزی جهت دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی استانهای تحت پوشش

نوشته شده در تاریخ ۱۳:۰۴:۵۳ | ۱۳۹۴/۹/۳