همایش یک روزه آموزش کاهش حیوان گزیدگی و کنترل بیماری هاری در مسجد امام حسین (ع) روستای نظام آباد بخش دشت سر آمل

در این همایش که آقای حسین نژاد بخشدار محترم بخش دشت سر ،آقای دکتر آسوری سرپرست محترم پژوهشکده شمال ،آقای دکترغلام پور ریاست محترم دامپزشکی آمل، آقای دکتر سرافرازی مدیر بهداشت وبیماریهای دامی سازمان دامپزشکی استان، کارشناسان شبکه بهداشت ودرمان شهرستانهای آمل وبابل، دهیاران ورابطین آموزشی هسته های کارگروه کنترل بیماری هاری حضور داشتند، بخشدار محترم بخش دشت سر ضمن خوش آمد گویی براهمیت آموزش بهداشت منطقه تاکید کردند و با توجه به معضل سگهای ولگرد و شیوع بیماری هاری از زحمات کارگروه کنترل بیماری هاری تقدیر وتشکر کردند .در ادامه آقای دکتر نصیری عضو هیئت علمی دانشگاه بوفالوی آمریکا به اهمیت اجرای این طرح پرداختند، آقای دکتر سرافرازی دیگر سخنران این همایش بودند که در مورد رفتار با سگ و راههای پیشگیری از بیماریهای منتقله از سگ به انسان سخنرانی کردند و در پایان آقای دکتر آسوری در جمع بندی اهداف این همایش به سخنرانی پرداختند و ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیت طرح کاهش حیوان گزیدگی وکنترل بیماری هاری، آماری از تعداد گزش استان و همچنین تعدادمثبت ومنفی ان را در سالهای اخیر ارائه دادند.در این همایش که رابطین سلامت هم حضور داشتند، آقای دکتر آسوری با توجه به اهمیت این طرح به عنوان پایلوت طرح "توانمند سازی مردم برای پیشگیری از حیوان گزیدگی" در کشور، اظهار کرد: در طرح توانمند سازی مردم برای پیشگیری از حیوان گزیدگی، حلقه اصلی برای پیشگیری خود مردم هستند و همه دستگاههای اجرایی در خدمت مردم برای اجرای این طرح مشارکت فعال دارند.

 

نوشته شده در تاریخ ۱۰:۲۷:۰۵ | ۱۳۹۵/۵/۱۲