برگزاری کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل توسط کارشناسان پژوهشکده شمال انستیتوپاستور ایران

این کارگاه که به صورت تئوری و عملی و با همکاری پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران به مدت دو روز و در تاریخ های 16 و 17 مرداد ماه برای اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شده بود مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت.

 

نوشته شده در تاریخ ۱۴:۱۷:۳۳ | ۱۳۹۵/۵/۲۶