بازدید جناب آقای دکتر خلج ریاست محترم سازمان دامپزشکی کشور و جناب اقای دکتر مهدوی نژاد مدیر کل محترم دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور

در روز پنجشنبه 18/6/95 جناب آقای دکتر خلج ریاست محترم سازمان دامپزشکی کشور و جناب اقای دکتر مهدوی نژاد مدیر کل محترم دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور و جناب آقای دکتر رضوانی مدیر کل محتم دامپزشکی استان مازندران از توانمندیهای پژوهشکده شمال انستیتوپاستور ایران بازدید بعمل اوردند.

جناب اقای دکتر خلج پس ازاستماع گزارش جناب آقای دکتر اسوری، ضمن جذاب و امیدوار کننده خواندن گزارش ایشان در خصوص همکاریهای این پژوهشکده با اداره کل دامپزشکی استان و سازمان دامپزشکی کشور در عرصه فعالیت ازمایشگاه های همکار دامپزشکی، داروها ی دامی و تولید واکسن های مورد نظر اظهار خشنودی فرموده و ادامه همکاریها برای رسیدن به برنامه ای مشخص و نقشه راه منجر به هدف نهایی را مورد تاکید قرار دادند

 

 

 

نوشته شده در تاریخ ۱۰:۱۵:۲۷ | ۱۳۹۵/۶/۲۴