حضور پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران در سومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی ،فراوردهای طبیعی و طب سنتی ایران

حضور پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران در سومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی ،فراوردهای طبیعی و طب سنتی ایران با ارائه دستاوردها و توانمدیهای این مرکز تحقیقاتی -17شهریور ماه 95مصلای بزرگ تهران

نوشته شده در تاریخ ۱۰:۲۷:۳۵ | ۱۳۹۵/۶/۲۴