حضور اقای دکتر خوشنویسان دبیر انجمن نانو پزشکی ایران در پایگاه تحقیقاتی شمال و حضور در چهارمین جلسه پژوهشی پایگاه

دراین جلسه اقای دکتر خوشنویسان به معرفی انجمن نانو پزشکی ایران پرداختند و توضیحاتی در خصوص دانش نانو پزشکی ایراد فرمودند وراههای همکاری دو مجموعه مورد بررسی قرارگرفت.

نوشته شده در تاریخ ۱۵:۴۷:۵۸ | ۱۳۹۵/۷/۱۰