تاريخچه بخش حيوانات آزمايشگاهي

امروزه استفاده از حيوانات آزمايشگاهي در پژوهشهاي علوم زيستي جايگاه ويژهاي را به خود اختصاص داده البته نتايج بدست آمده نه تنها از نظر علمي بلکه از نظر اقتصادي سود سرشاري را براي آنها به ارمغان مي آوراست مراکز پژوهشي براي پيشبرد مقاصد علمي خود هزينه هاي سرسام آوري را مصروف اين مهم مي نمايند و د .تاريخچه پرورش اين حيوانات به بدو تاسيس پژوهشکده شمال بر مي گردد به طوريکه موش هاي مصرفي( سوري) از تهران به آمل انتقال و پس از اسکان موقت به مصرف واحد هاري قرار مي گرفت وتا 10 سال موشهاي مصرفي از تهران تامين مي شد از سال 1387 با توجه به نياز مراکز تحقيقاتي و پژوهشي و دارويي دانشگاههاي استان مازندران و استانهاي شمالي با گسترش و تجهيز تجهيزات اين واحد کار تکثیر وازدیاد انواع مختلف حیوانات آزمایشگاهی آغاز گردید و هم اکنون نیز این مرکز در سطح وسیعی آماده سرویس به پژوهشگران و محققان سرتاسر کشور می باشد.

نوشته شده در تاریخ ۱۳:۱۷:۴۱ | ۱۳۹۴/۹/۳