با حضور دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دکتر واعظی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و در راستای اجرای برنامه توسعه کسب وکارواشتغال پایدار (تکاپو) در استان مازندران

با حضور جناب آقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جناب آقای دکتر واعظی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و در راستای اجرای برنامه توسعه کسب وکارواشتغال پایدار (تکاپو) در استان مازندران فیمابین جناب آقای دکتر ربیع فلاح استاندار محترم مازندران و جناب آقای دکتر محسن آسوری رئیس محترم مرکز رایانش زیستی کشور و پژوهشکده شمال انستیتوپاستور ایران تفاهم نامه همکاری با حمایت وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات امضاءشد.

طبق توافق وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان صنعتی ملل متحد (یونیدو) مقرر گردید در سطح کشور نسبت به اجرای برنامه توسعه کسب وکار و اشتغال پایدار در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات ذیل طرح تکاپو اقدام نمایند. در این راستا این تفاهم نامه با هدف توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در حوزه رایانش زیستی و اجرای پایلوت ارائه خدمات رایانش زیستی دراستان و توسعه آن در سطح کشور و همچنین تدوین برنامه توسعه ملی خدمات رایانش زیستی کشور منعقد شد.

نوشته شده در تاریخ ۱۵:۵۰:۳۷ | ۱۳۹۵/۷/۱۰