آب و غذا

با توجه به گسترش روزافزون و پيشينه کارخانجات صنايع غذايي در استان مازندران و بستر مناسبی که در زمينه کشاورزی و دامداری در اين استان وجود دارد، لزوم تاسيس يک آزمايشگاه مرجع با امکانات بالا جهت آزمايش و تاييد کنترل کيفی محصولات توليدی آن کارخانجات در سطح استان ضروری بنظر می رسد.
از آنجائيکه انستيتو پاستور ايران پايگاه تحقيقاتی واقع در شهرستان آمل با هدف ارتقاء سطح بهداشت در منطقه را دارد و با توجه به توضيحات فوق الذکر و ارتقاء نظارت و کنترل مواد غذايي مورد مصرف در سطح شمال کشور، اين پايگاه بر آن شد تا آزمايشگاه آب و غذا را راه اندازی نمايد و بعنوان يک آزمايشگاه مرجع همکار مجوز و اقدامات اوليه تاسيس آن را در سطح استان از طريق مکاتبات با معاونت دارو و غذا دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام داده و پس از بازديد و بازرسی های اوليه و تکميلی، مجوز تاسيس آزمايشگاه مرجع همکار آب و غذا در پايگاه تحقيقاتی آمل صادر گرديد.
همچنين با تاسيس آزمايشگاه آب و بسته بندی شاهد رشد و شکوفايی کارخانجات بسته بندی آب و سبزيجات و غيره خواهيم شد، که استان مازندران به داشتن چنين مجموعه ای نگاهی ويژه دارد، زيرا اين استان بستر مناسب استخراج آبهای معدنی و توليد سبزيجات بوده و در کنار آن تاسيس يک واحد آزمايشگاهی کاملاً مدرن جهت آناليز آلاينده های اين نوع از مواد غذايی خالی از لطف نمی باشد.
لازم به ذکر است که این بخش در تاریخ بهمن ماه 1387 در پژوهشکده تاسیس گردید.هم اکنون نيز پنج نفر از همکاران اين مرکز جهت دوره های آموزشی برای آزمايشگاه آب و غذا به معاونت دارو و غذا وزارت بهداشت و درمان معرفی گرديده اند و هماهنگی های اوليه در آن جهت در حال انجام می باشد.
انشااله با تاسيس و شروع بکار آزمايشگاه آب و غذا در پايگاه تحقيقاتی آمل شاهد ارتقاء سطح کيفی محصولات آب و غذا در سطح استان مازندران خواهيم بود.

نوشته شده در تاریخ ۱۱:۲۴:۵۲ | ۲۰۱۴/۱۱/۲۹