بازدید جناب آقای دکتر بیگلری ریاست محترم انستیتوپاستور ایران از پژوهشکده شمال
بازدید جناب آقای دکتر بیگلری ریاست محترم انستیتوپاستور ایران از پژوهشکده شمال

آقای دکتر بیگلری ریاست محترم انستیتو پاستور ایران با حضور در پژوهشکده از نزدیک با فعالیتها و توانمندیهای مرکز آشنا شدند و ضمن ابراز خرسندی از فعالیتهای انجام شده و برنامه هایی که در پیش رو دارند ، انگیزه بالای مدیریت و پرسنل پژوهشکده در کنار تجهیزات قابل توجهی که در این مرکز علمی وجود دارد را نوید بخش اینده ای روشن برای این مجموعه علمی دانستند و برای تحقق اعتلای اعتبار و نام انستیتو پاستور ایران با تعهد همگانی و تلاش جمعی ابراز امیدواری نمودند و در پایان از مساعی ارزشمند مدیریت و همه همکاران بخصوص در برگزاری موفق و مطلوب کارگاه پایش وکنترل هاری تقدیر وتشکر نمودند.

نوشته شده در تاریخ ۰۸:۲۹:۱۶ | ۱۳۹۶/۷/۳۰