بازدید جناب آقای دکتر بیگلری ریاست محترم انستیتوپاستور ایران از پژوهشکده شمال

آقای دکتر بیگلری ریاست محترم انستیتو پاستور ایران با حضور در پژوهشکده از نزدیک با فعالیتها و توانمندیهای مرکز آشنا شدند و ضمن ابراز خرسندی از فعالیتهای انجام شده و برنامه هایی که در پیش رو دارند ، انگیزه بالای مدیریت و پرسنل پژوهشکده در کنار تجهیزات قابل توجهی که در این مرکز علمی وجود دارد را نوید بخش اینده ای روشن برای این مجموعه علمی دانستند و برای تحقق اعتلای اعتبار و نام انستیتو پاستور ایران با تعهد همگانی و تلاش جمعی ابراز امیدواری نمودند و در پایان از مساعی ارزشمند مدیریت و همه همکاران بخصوص در برگزاری موفق و مطلوب کارگاه پایش وکنترل هاری تقدیر وتشکر نمودند.

نوشته شده در تاریخ ۰۸:۲۹:۱۶ | ۱۳۹۶/۷/۳۰