اخذ مدرک ایزو 2015-9001 توسط پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران

در راستای استقرار نظام مدیریت تضمین کیفیت، برای همه آزمایشگاههای این مرکز علمی، پژوهشکده شمال موفق به اخذ ایزو 2015-9001 گردید تا در چهارچوب معیارها و استانداردهای تعیین شده با ارتقاء محصولات و خدمات بتواند در راستای اهداف سازمان خود خدمات بهتری را به شهروندان ارائه نماید .لارم به ذکر است از سال 1393 پژوهشکده شمال اقدام به استقرار تضمین کیفیت در آزمایشگاههای خود و اخذ ایزو 9001:2008 نموده بود

نوشته شده در تاریخ ۱۰:۳۹:۴۳ | ۱۳۹۶/۸/۲۲