حضور تعداد 40 نفر از اعضای هیئت علمی جدید انتصاب سازمان تحقیقاتی، آموزش و ترویج کشاورزی کشور در پژوهشکده شمال

حضور تعداد 40 نفر از اعضای هیئت علمی جدید انتصاب سازمان تحقیقاتی، آموزش و ترویج کشاورزی کشور از چهارموسسه تحقیقاتی : رازی، شیلات ، دامی و تاسماهیان در پژوهشکده شمال و آشنایی با توانمندیها ، پتانسیلها و اقدامات در حال انجام پژوهشکده شمال لازم به ذکر است این بازدید در راستای برگزاری کارگاه 5 روزه تحقیقاتی، آموزشی که به منظور ارتقای توانمندی اعضای هییت علمی جدید انتصاب در مرکز ملی کاپیک برگزار گردید انجام پذیرفت

 

نوشته شده در تاریخ ۱۰:۳۱:۱۹ | ۱۳۹۷/۲/۸