بازدید جمعی از مسولین پژوهشکده آماد، فناوری های دفاعی و پدافند غیر عامل دانشگاه و پژوهشگاه عالی از پژوهشکده شمال

بازدید جمعی از مسولین پژوهشکده آماد، فناوری های دفاعی و پدافند غیر عامل دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی از توانمندیها و اقدامات در حال انجام پژوهشکده شمال : در این جلسه موارد مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و طرفین بر لزوم همکاریهای بیشتر تاکید نمودند

 

نوشته شده در تاریخ ۱۰:۳۶:۱۷ | ۱۳۹۷/۲/۸