برگزاری جلسه هیات رئیسه انستیتوپاستور ایران در پژوهشکده شمال

در این جلسه ضمن بازدید از پتانسیلها و توانمندیهای پژوهشکده ، اقدامات در حال انجام و برنامه های آینده پژوهشکده توسط آقای دکتر اسوری ریاست محترم پژوهشکده بیان گردید و در ادامه جناب آقای دکتر بیگلری ریاست محترم انستیتو پاستور ایران و سایر اعضای محترم هیئت رئیسه ضمن تقدیر از اقدامات در حال انجام و برنامه های پژوهشکده تاکید نمودند که با استفاده از تمام ظرفیتها و پتانسیلهای موجود منطقه و انستیتو پاستور ایران، اولویتها ونیازمندیهای منطقه شناسایی و مرتفع گردد تادر آینده نزدیک شاهد دستاوردهای علمی پژوهشی چشمگیری درعرصه خدمات انستیتو پاستور ایران ونظام سلامت کشور باشیم

 

نوشته شده در تاریخ ۱۰:۴۰:۱۰ | ۱۳۹۷/۲/۱۹