بازدید جمعی از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل از پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران

در این بازدید که جمعی از اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل حضور داشتند، با هدف آشنایی از فعالیتهای پژوهشکده شمال بویژه در حوزه مرکز رشد و فناوری های شرکتهای دانش بنیان و ایجاد زمینه و بستر مناسب برای همکاری های مشترک در حوزه های پژوهشی و فناوری بین دانشگاه علوم پزشکی بابل و پژوهشکده شمال انستتیتو پاستور ایران برگزارو طرفین هماهنگیهای لازم برای تعامل بیشتر وتشریک مساعی جهت اجرای طرحهای مشترک را بعمل آوردند

 

نوشته شده در تاریخ ۱۲:۱۴:۱۶ | ۱۳۹۷/۲/۱۹