کارگاه آموزشی "داوری مقالات " با امتیاز بازآموزی 4.25 برای متخصصین عفونی،اطفال، علومآزمایشگاهی و دانشجویان PHD

 کارگاه آموزشی "داوری مقالات " با امتیاز بازآموزی 4.25 برای متخصصین عفونی،اطفال، علومآزمایشگاهی و دانشجویان PHD باحضور اساتید محترم آقای دکتر محسن اسوری ریاست محترم پژوهشکده شمال،سرکار خانم دکتر اخوان نیاکی استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل، اقای دکتر بابا محمودی استاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران و آقای دکتر محسن اعرابی معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

نوشته شده در تاریخ ۱۴:۵۰:۴۸ | ۱۳۹۷/۲/۲۲