راهنمای پذیرش

راهنمای پذیرش

پس از ورود به سالن و تسویه حساب مالی در طبقه بالا، ، قبض آزمایشگاه تحویل فرد داده می‌شود تا به واحد نمونه ‌گیری جهت انجام نمونه‌گیری مراجعه نمایند.

قبض آزمایشگاه در 2 نسخه می‌باشد؛ یک نسخه مربوط به واحد نمونه‌ گیری که توسط پرسنل نمونه‌گیر جدا می‌شود و نسخه دوم مربوط به بیمار می باشد.

آزمایشات انجام شده در این مرکز نیاز به ناشتا بودن نمی باشد

راهنمای نمونه گیری

مراجعینی که به صورت روزانه پذیرش و نمونه‌گیری می‌شوند

مراجعینی که پس از تسویه حساب صندوق، قبض آزمایش‌ها را تحویل می‌گیرند با در دست داشتن همین قبض به واحد نمونه‌گیری در طبقه‌ی اول مراجعه نمایند تا راهنمایی‌های لازم و اخذ نمونه توسط همکاران نمونه‌گیری انجام گیرد.

 

نمونه‌گیری افراد با شرایط ویژه

قابل ذکر است در صورتیکه هر یک از مراجعین به نمونه‌گیری، شرایط جسمانی مناسبی جهت مراجعه به داخل آزمایشگاه یا طبقه‌ی نمونه‌گیری نداشته باشند پس از هماهنگی همراه بیمار با مسئول نمونه‌گیری، یکی از نمونه‌گیرهای مجرب جهت اخذ نمونه به سالن پذیرش و یا درب آزمایشگاه مراجعه می‌نماید تا از بیمار در فضای پذیرش، طبقه‌ی همکف و یا در محل درب آزمایشگاه (داخل اتومبیل) نمونه‌گیری انجام گیرد.

نمونه‌گیری خارج از آزمایشگاه:

این آزمایشگاه جهت رفاه حال افرادی که از شهرهای مختلف استان مازندران مراجع می کنند با بیمارستانهای مختلف سطح استان مانند رازی قائمشهر، روحانی بابل و مرکز بهداشت میاندورود هماهنگی های لازم را انجام داده که این مراکز ذکر شده خون را دریافت نموده و با رعایت زنجیره سرد بصورت هفتگی به پاستور ارسال می نمایند.

 

راهنمای جوابدهی

جوابدهی این واحد جهت رفاه حال مراجعین با پرسنل مختص بخش و به صورت تمام وقت در خدمت مراجعین گرامی قرار دارد.

دریافت جواب آزمایش تنها با در دست داشتن قبض جوابدهی امکان پذیر است.

امکان دریافت نتایج با هماهنگی قبلی از طریق ایمیل و فکس وجود دارد.

در حالات خاص، امکان دریافت جداگانه نتایج آماده بخش ها قبل از موعد با نظر سوپروایزر و مسئول فنی وجود دارد.

نوشته شده در تاریخ ۱۴:۵۶:۴۶ | ۱۳۹۴/۹/۳