فعاليتهاي روتين بخش هاری

1- تشخيص موارد مشکوک به هاري در نمونه هاي ارسالي

در بيشتر نواحي دنيا هنوز هم تشخيص بيماري هاري بر اساس علائم باليني در انسان و حيوان انجام مي شود. تشخيص آزمايشگاهي بيماري هاري با استفاده از بافت ها و برخي ترشحات چون بزاق و اشک چشم مبتلايان انجام مي گيرد، ولي بايد به خاطر داشت مهمترين بافت جهت تشخيص، بافت هاي عصبي و به ويژه مغز مي باشد. استفاده از هر يک از بافت ها بستگي به روش ها و تکنيک هاي تشخيصي و توانائي لابراتوار و همچنين زمان اخذ نمونه ( قبل و بعد از مرگ) از مبتلايان دارد. بخش هاري آمل به دو صورت نمونه هاي مغزي را از استانهاي شمالي کشور ( اردبيل، گيلان، مازندران، گلستان و سمنان) دريافت مي کند:


الف) دريافت نمونه سر کامل مشکوک به هاري
ب) دريافت نمونه بافت مغز توسط کيت مخصوص ارسال نمونه هاري
نمونه هاي دريافتي به طرق فوق توسط روش پادتن درخشان (Fluorescent Antibody Technique ) که روش استاندارد و طلائي تشخيص هاري مي باشد بررسي مي شوند.
ج) تکنيک تلقيح به موشهاي آزمايشگاهي (MIT)
همچنين در اين بخش جمع آوري و تهيه اطلاعات پيرامون روند بيماري هاري شامل تعداد افراد مورد گزش، تعداد افراد درمان شده بر عليه هاري، ، نوع حيوانات گزنده و ... بعلاوه اطلاعات فوق در مورد هاري حيواني نيز تهيه و از طريق انستيتوپاستور تهران به سازمان WHO ارسال مي گردد.

نوشته شده در تاریخ ۱۲:۰۰:۱۰ | ۱۳۹۴/۹/۳