نشست آموزشی تدوین برنامه ملی پیشگیری وکنترل هاری درحیات وحش در سازمان محیط زیست تهران

نشست آموزشی تدوین برنامه ملی پیشگیری وکنترل هاری درحیات وحش : برابر هماهنگی های بعمل امده آقای فضل الله نظری در جلسه آموزشی ((تدوین برنامه ملی پیشگیری وکنترل هاری در حیات وحش )) که با حضور مسئولین ونمایندگان محترم سازمان حفاظت محیط زیست کشور و ادارات کل استانهای سراسر کشور در تاریخ10و11/ 4/ 98در سازمان محیط زیست تهران تشکیل گردید با استفاده از مدلهای علمی برنامه نویسی نسبت به انتقال مفاهیم آموزشی ومراحل تدوین برنامه اعم از بررسی وضیعت موجود ، تعیین لیست مشکلات ،اولویت بندی مشکلات ،تعیین هدف کلی و اهداف اختصاصی ،راهکارها ،فعالیت های مرتبط با راهکارها ،پایش وارزشیابی اقدام ومقرر گردید در جلسات آتی با هم اندیشی و همفکری برنامه های پیشگیری وکنترل هاری در حیات وحش تدوین و با تائید مسئولین محترم سازمان جهت اجرا ابلاغ گردد

 

نوشته شده در تاریخ ۱۱:۵۸:۱۸ | ۱۳۹۸/۴/۱۶