حضور و سخنرانی آقای دکتر اسوری در کنفراس بیماری لپتوسپیروزیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

حضور و سخنرانی آقای دکتر اسوری در کنفراس بیماری لپتوسپیروزیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران : در این کنفرانس علمی که با حضور کارشناسان بیماریهای واگیر وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی، اعضائ هیئت علمی و پزشکان و کارشناسان استان مازندران در سالن معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار گردید اقای دکتر آسوری ریاست محترم پژوهشکده شمال در خصوص جایگاه پژوهشکده شمال انستیتو پاستورایران درتشخیص بیماری لپتوسپیروزیس مطالبی را ایراد فرمودند

 

نوشته شده در تاریخ ۰۹:۲۱:۴۲ | ۱۳۹۸/۴/۲۵