برگزاری مدرسه تابستانه مقدماتی زیست فناوری در پژوهشکده شمال.

 

 

برگزاری مدرسه تابستانه مقدماتی زیست فناوری  با حضور مهارت آموزان علاقه مند به زیست فناوری با همکاری مشترک پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران و موسسه فنی و حرفه ای بیوفن در پژوهشکده شمال.

 

نوشته شده در تاریخ ۰۹:۱۱:۴۷ | ۱۳۹۸/۶/۵