بازدید جناب آقای دکتر بیگلری ریاست محترم انستیتو پاستور ایران به همراه جناب آقای دکتر مهبودی و جناب آقای دکتر عزیزی از پژوهشکده شمال

 

بازدید جناب آقای دکتر بیگلری ریاست محترم انستیتو پاستور ایران به همراه جناب آقای دکتر مهبودی و جناب آقای دکتر عزیزی از پژوهشکده شمال : در این جلسه ابتدا گزارش عملکرد سال 97 پژوهشکده توسط آقای دکتر اسوری بیان گردید سپس نحوه راه اندازی پروژه اتاق تمیز پژوهشکده مورد بحث و بررسی قرار گرفت

 

نوشته شده در تاریخ ۰۹:۲۱:۰۰ | ۱۳۹۸/۶/۵