- برگزاری اولین جلسه شورای عالی مرکز تحقیقات زئونوز انستیتو پاستور ایران با حضور آقای دکتر بیگلری ریاست محترم انستیتو پاستور ایران در پژوهشکده شمال

  • برگزاری اولین جلسه شورای عالی مرکز تحقیقات زئونوز انستیتو پاستور ایران با حضور آقای دکتر بیگلری ریاست محترم انستیتو پاستور ایران ، آقای دکتر فریدون مهبودی ، اقای دکتر محمدعزیزی و اعضاء شورای عالی در پژوهشکده شمال: در این جلسه ضمن تبیین سیاستهای کلی مرکز بر استفاده از همه ظرفیتهای منطقه برای انجام تحقیقات موثر و کاربردی با هدف حل مشکلات منطقه تاکید شد . در خاتمه احکام عضویت در شورایعالی مرکز تحقیقات زئونوز به خانمها دکتر اخوان نیاکی، دکتر افتخاری ،دکتر عراقی و آقایان دکتر سرداری و دکتر بهدانی تقدیم گردید .لازم به ذکر است این مرکز در اواخر اسفند 1397 مورد تصویب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت

نوشته شده در تاریخ ۰۹:۳۳:۲۲ | ۱۳۹۸/۶/۵