بازدید نمایندگان سازمان جهانی بهداشت حیوانات از پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران:

بازدید نمایندگان سازمان جهانی بهداشت حیوانات از پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران:

در این بازدید در تاریخ ۲۳ مهرماه نمایندگان محترم سازمان جهانی بهداشت حیوانات همراه با مدیر کل محترم سازمان دامپزشکی استان مازندران و هیئت همراه، با توانمندیهای پژوهشی، تشخیصی و آموزشی این مرکز آشنا شدند.

یکی از اهداف بازدید بررسی نحوه تعاملات بین بخشی پژوهشکده و سازمان دامپزشکی بود که مستندات و گزارشهای مربوط به راه اندازی مرکز تحقیقات زئونوز، اقدامات انجام شده پژوهشی و آموزشی حوزه زئونوز بویژه بیماریهای هاری و لپتوسپیروزیس، تفاهم نامه های همکاری پژوهشکده با سازمانهای دامپزشکی و محیط زیست استانهای شمالی ارائه گردید.

 

نوشته شده در تاریخ ۱۴:۵۸:۳۳ | ۱۳۹۸/۷/۲۴