حضور ریاست محترم فنی وحرفه ای شهرستان آمل درپژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران

حضور ریاست محترم فنی وحرفه ای شهرستان آمل در پایگاه تحقیقاتی شمال انستیتو پاستور ایران ودیدار با اقای دکتر آسوری ریاست محترم پایگاه برای ایجاد همکاری مشترک علمی وپژوهشی و تحقیقاتی

 

نوشته شده در تاریخ ۱۲:۱۴:۵۶ | ۱۳۹۹/۴/۱۱