پیام تسلیت مدیریت وکارکنان پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران در پی ارتحال شهید عرفه -مدافع سلامت -دکتر طهماسبی

پیام تسلیت مدیریت وکارکنان پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران در پی ارتحال شهید عرفه -مدافع سلامت -دکتر طهماسبی

 

نوشته شده در تاریخ ۱۴:۳۳:۱۰ | ۱۳۹۹/۵/۱۱