تاریخچه رایانش زیستی

با توجه به پیشرو بودن انستیتو پاستور در حوزه ارائه خدمات نوین به سلامت کشور طی 95 سال، رایانش زیستی به عنوان حوزه ای ضروری در تامین سلامت جامعه و پیشگیری از بیماری های عفونی و صعب العلاج و بیماران مبتلا به سرطان، سال 1390 در پژوهشکده شمال تشکیل گردید و انتخاب انستیتو پاستور فرانسه برای اجرای طرح پایلوت رایانش زیستی از سوی اتحادیه اروپا خود موید درست بودن تاسیس این مرکز می باشد با عنایت به جدید بودن این موضوع و همچنین ماهیت بین رشته ای آن طی این سه سال تمرکز اصلی بر ایجاد هماهنگی بین بخشی و هویت بخشی آن بوده است.

نوشته شده در تاریخ ۰۵:۲۶:۱۸ | ۲۰۱۴/۱۱/۲۹