اقدامات انجام شده رایانش زیستی

1- امضا 2 تفاهم نامه همکاری فی مابین وزرای محترم بهداشت درمان و اموزش پزشکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

2- امضا 3 تفاهم نامه دو و سه جانبه فیمابین معاونین محترم پژوهشی وزرای بهداشت،درمان وآموزش پزشکی ، علوم تحقیقات و فناوری و معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

ایجاد کار گروه رایانش زیستی در ستاد زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

امضاء تفاهم نامه همکاری مرکز رایانش زیستی با:

الف) معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

ب)رئیس پژوهشگاه رویان

پ) رئیس پژوهشگاه IT جهاد دانشگاهی کشور

ت)دانشگاه صنعتی نوشیروانی

ث)اپراتور پنجم سلامت

پیگیری جذب دانشجوی دکترای پژوهش محور از وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی

پیگیری جهت جلب مشارکت وزارت امور اقتصادی ودارایی (برگزاری دو جلسه هماهنگی با معاون محترم وزیر جهت حمایت از مرکز)

تلاش و رایزنی برای جذب حمایت مالی از وزارت ارتباطات در راستای اجرای تفاهم نامه فی مابین

نوشته شده در تاریخ ۰۷:۵۸:۰۶ | ۱۳۹۴/۹/۵