برگزاری کارگاه تابستانه زیست شناسی محاسباتی در پژوهشکده

کارگاه تابستانه زیست شناسی محاسباتی در حوزه های زیست شناسی سامانه گرا و ژنومیک و برنامه نویسی R و RSTUDIO در محل پژوهشکده برگزار می گردد. لذا از تمام علاقمندان دعوت به عمل می آید.

نوشته شده در تاریخ ۱۴:۴۹:۵۸ | ۱۳۹۴/۹/۶