فعاليت روتين آزمایشگاه انگل شناسي

تشخيص لپتوسپيروز بروش ايمنوفلورسانس غيرمستقيم (IFA)

لپتوسپيروز يك بيماري واگيردار ناشي از لپتوسپيراهاي بيماريزا مي باشد و از نظر علائم باليني داراي طيف گسترده اي از عفونت بدون علامت تا بيماري كشنده و برق آسا است. اين بيماري جزء بيماريهاي مشترك انسان و دام بوده و از دهه 90 ميلادي به عنوان بيماري بازپديد مورد توجه قرار گرفت. بيشترين موارد انساني ناشي از تماس انسان با آب و خاك آلوده به ادرار حيوانات آلوده اتفاق مي افتد. لپتوسپيراها به دو دسته لپتوسپيراهاي بيماريزا با نام علمي لپتوسپيرا اينتروگانس (Leptospira Introgans) و لپتوسپيراهاي غير بيماريزا با نام علمي لپتوسپيرا بيفلکسا (L. Bifelexa) دسته‌بندي مي‌شوند كه انتشار جهاني دارند و بيماريهاي ناشي از آنها بيشتر در آب و هواي گرم و مرطوب و معتدل شايعه مي باشند. بعضي از سروتيپ‌هاي آن به ميزبانهاي خاصي عادت يافته اند كه به عنوان ميزبانهاي دائم يا مخزن مطرح هستند و بعضي ديگر به ميزبان خاصي عادت نيافته اند كه ميزبانهاي اتفاقي ناميده مي شوند. باكتري براي ماهها يا سالها در كليه و بعضي مواقع در دستگاه تناسلي آنها باقي ‌مانده و از طريق ادرار دفع مي گردد. روشهاي تشخيصي بر روي اين بيماري عمدتاً سرولوژيکي بوده و شامل ايمنوفلورسانس غيرمستقيم (IFA)، الايزا و آزمون مرجع آگلوتيناسيون بنام MAT مي باشد که تاکنون در بعضي از مؤسسات کشور در خارج استانهاي فوق صورت مي گيرد.
با توجه به اينکه استان مازندران جزء مناطق معتدل جغرافيايي مي­باشد و آب و هواي منطقه زمينه را براي بقاء لپتوسپيرا فراهم مي­کند، همچنين اکثر افراد اين منطقه به کشت برنج مشغول مي­باشند که عامل شغلي مهمي در بروز اين بيماري بوده و روستاهاي زيادي در اين منطقه وجود دارد که فاصله زيادي با شهرهاي آن ندارند و ازجمله اينکه عادات روستايي اين منطقه حفظ شده و ارتباط نزديکي بين انسان و حيوانات مزرعه وجود دارد، و با توجه به اينکه اخيراً بيماران عموماً روستايي در بيمارستانهاي استان مازندران با علائمي نظير تب، يرقان، ناراحتي کليوي و غيره گشته که نتيجه آزمايشات آنها هيچ نشاني از بيماري هاي ديگر با علائم مشابه نظير هپاتيت و غيره نمي داد، با فرستادن نمونه سرم اين بيماران به انستيتو پاستور تهران بيماري لپتوسپيروز تاييد مي گشت. لذا اهميت وجود يک مرکز تشخيصي اين بيماري در استان مازندران ضروري بنظر رسيد.

نوشته شده در تاریخ ۱۲:۲۳:۰۳ | ۱۳۹۴/۹/۳