جلسه مشترک نماینده ریاست مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت و دیگر مسئولین استانی و شهرستانی در پژوهشکده شمال

در این جلسه که مسئولین استانی و شهرستانی نیز حضور داشتند در خصوص همکاریهای متقابل در راستای اهداف نظام مراقبت بیماریها بحث وتبادل نظر گردید در این جلسه جناب آقای دکتر رئیسی با اشاره به اهمیت جایگاه پاستور شمال در پیشبرد اهداف برنامه های مرکز مدیریت بیماریها پیشنهاد کردند تا با انعقاد تفاهم نامه های مرتبط در خصوص بیماریهای هاری، سل تب شالیزار، هپاتیت، بیماریهای سیاه سرفه و دیفتری نسیت به جذب اعتبارات مورد نیاز اقدام گردد.

 

نوشته شده در تاریخ ۱۰:۴۲:۰۴ | ۱۳۹۴/۹/۱۴