حضور دکتر سالار آملی قائم مقام محترم وزیر علوم در امور بین الملل در پژوهشکده شمال

حضورجناب آقای دکتر سالار آملی قائم مقام محترم وزیر علوم در امور بین الملل به اتفاق معاونین محترم و تعدادی از روسای دانشگاههای منطقه در پژوهشکده شمال ، در این بازدید ضمن معرفی دستاوردها و فعالیتهای پژوهشکده ، بحث و بررسی جهت گسترش ارتباطات بین المللی به ویژه در موضوع رایانش زیستی انجام شد و مقررگردید مساعدت و همکاری لازم جهت تبادل دانشجو، اجرای پروژه های مشترک، تبادل دانش فنی ، ارائه خدمات متقابل انجام پذیرد، همچنین جناب آقای دکتر سالار آملی ایجاد مرکز فناوری و علمی بین المللی با همکاری دانشگاههاو مراکز علمی منطقه را خواستار شدند.

نوشته شده در تاریخ ۱۴:۲۳:۳۹ | ۱۳۹۴/۹/۱۴