بازدید آقای دکتر صالحی ریاست محترم مرکز طرح های کلان ملی

آقای دکتر صالحی ریاست محترم مرکز طرح های کلان ملی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در پژوهشکده شمال حضور یافته و  از دستاوردها و فعالیت های پژوهشکده شمال و مرکز رشد و هسته های مستقر در آن بازدید و از عملکرد مرکز رشد این پژوهشکده ابراز رضایت فرمودند.

نوشته شده در تاریخ ۰۸:۴۱:۴۴ | ۱۳۹۴/۹/۱۸