برگزاری گرامی داشت روز پزشک

در دنياي امروز كمتر ملتي است كه به مفاخر گذشته خود توجه نكند زيرا يكي از علايم حيات و زنده بودن ملت ها ملتفت بودن و توجه داشتن به مفاخر گذشته فلسفي، علمي، فرهنگي، ادبي، سياسي، اجتماعي و ملي آن هاست كه اين گذشتگان با وجود گذشت روزگار و سير زمان و وقوع حوادث نا گوار با هزاران خون دل براي اينده گان خود به ميراث گذ اشته‏اند كه بايد آن را گرامي و عزيز داشت و بارور ساخت روز اول شهريورماه که به پاس بزرگداشت ابوعلی سينا ستاره پرفروغ عرصه طب در ايران ، روز پزشک ناميده شده است در پژوهشکده شمال هم به پاس زحمات جناب آقای دکتر آسوری که در کنار مسئولیت اجرایی به عنوان یک پزشک حاذق و متعهد طبابت و مشاوره همکاران را در زمینه پزشکی انجام داده است تقدیر وتشکر به عمل آمد.

نوشته شده در تاریخ ۰۸:۵۱:۰۳ | ۱۳۹۴/۹/۱۸