شانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران

شانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران در تاریخ 3الی 6 شهریورماه 1394 در دانشگاه شهید بهشتی ایران برگزار شد و پژوهشکده شمال با ارائه 3 مقاله درقالب پوستر و در بخشهای میکروبیولوژی، ویروس وزئونوز کاربردی در این کنگره شرکت کردند.

نوشته شده در تاریخ ۰۹:۰۲:۱۶ | ۱۳۹۴/۹/۱۸