بازدید فرماندار محترم شهرستان آمل از پژوهشکده شمال

جناب آقای منفرد معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل با حضور در پژوهشکده شمال و بازدید از دستاوردها و فعالیتهای پژوهشکده شمال از فعالیتهای انجام شده در این مجموعه علمی ابراز رضایت نموده و وجود این مرکز علمی در شهرستان آمل را که نماینده انستیتو پاستور ایران در پنج استان شمال می باشد را موهبتی بسیار مناسبی برای محققین،اساتید و دانشجویان دانسته اند ایشان همچنین با حضور در شرکت آموزشی، خدماتی وتحقیقاتی مرجعان خاتم مستقر در پژوهشکده از نزدیک با فعالیتهای این شرکت آشنا شده و حمایت پژوهشکده شمال را از این بخشهای خصوصی بسیار خوب ارزیابی نمود در ادامه آقای دکتر آسوری در قالب اسلاید فعالیتهای پژوهشکده را محورهای ششگانه پژوهشکده توضیح داده و برنامه های آتی این مرکز علمی را به سمع و نظر فرماندار محترم رسانده و کمکها و مساعدت در اجرای آن برنامه ها را از آن مقام محترم خواستار شدند.

نوشته شده در تاریخ ۲۳:۲۸:۰۴ | ۱۳۹۴/۹/۲۹