تاریخچه کشت سلولی

آغاز کشت سلول یا کشت بافت به قرن نوزدهم زمانی که بررسی روی جزئیات بافت و اعضای ارگانهای بدن در ظرف شیشه ای آغاز شده بود، برمی گردد. در سال1885 شخصی به نام رکس توانست تا مدتی سلولهای جنین جوجه را در سرم فیزیولوژی نگهداری کند که البته نمی توان کشت سلول نامید. در اواخر قرن نوزده روشهایی به منظور نگهداری اسپرم به صورت منجمد جهت تلقیح مصنوعی چهارپایان ارائه گردید. در سال1907 هریسون برای اولین بار توانست فیبرعصبی جنین قورباغه را در ظرف حاوی لنف قورباغه نگهداری کرده و نشان دهد که اگزونهای فیبر عصبی منشعب می گردند. در سال 1912 کارل توانست سلولهای بافت پیوندی را به مدت طولانی کشت دهد. در سال 1948 سانفورد و همکارانش اولین کلون سلول L را تهیه نمودند. در سال 1952 گی و همکارانش از سرطان رحم، اولین لاین سلول انسانی به نام هلا را بدست آوردند. در سال 1954 هیسمن و ابرکرومبی پدیده ممانعت تماسی بین سلولهای فیبروبلاست را تشریح کردند. در سال 1955 ایگل و بعدها دیگران قادر شدند محیطهای کشت مناسب، فاکتورهای اتصال و لایه تغذیه کننده برای سلول را شناسایی کنند. در سال 1961 مورهد و هی فلیک عمر فناناپذیر سلولهای دیپلوئید انسانی را شرح دادند. در سال 1962 بوناسیسی و همکارانش روشهایی برای نگهداری سلولهای مشتق از منشأ توموری ارائه دادند. در سال 1968 یافته تمایز میوبلاستهای طبیعی را در شرایط آزمایشگاه(in vitro) مطالعه کرد.
در دهه 70 روشهای رشد سلولهای خاص در محیطی حاوی ترکیبات شیمیای ارائه گردید و گاردونساتو و همکارانش احتیاجات سلول به فاکتور رشد پروتئینی، فاکتورهای اتصال نظیر گلیکوپروتئینهای با وزن مولکولی بالا در ماتریکس خارج سلول و هورمونهایی نظیر انسولین و فاکتورهای رشد شبه انسولینی را تشریح کردند. در سال 1979ساتو و بوتون استین ترکیبات محیط کشت بدون سرم برای سلول عصبی را مشخص نمودند. و بعدها تحقیقات زیادی با استفاده از کشت سلول گسترش یافت.
روشهای کشت سلولی علم سابقه داری است که از آغاز قرن اخیر تاکنون با سرعت قابل توجهی راه توسعه و ترویج را پیموده است طوریکه امروزه به ابزاری ضروری در تحقیقات ،بویژه در علوم زیست شناسی ملکولی ویروس شناسی ایمنی شناسی مهندس ژنتیک و بیولوژی تبدیل شده است . نیاز به علم کشت سلول درآینده محسوس تر خواهد شد زیرا اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در آینده نزدیک وابسته به پیشرفت علم بیوتکنولوژی و در خاتمه این قرن وابسته به کاربرد فرآورده های بیولوژیک می گردد.پژوهشکده شمال کشور انستیتو پاستور ایران به مرکزیت شهرستان آمل همانند جامعه علمی درکشورازاین پیشرفت غافل نبوده ونیازبه این فن را احساس کرده است لذا بکار گیری تکنیک کشت سلول در روشهای پاسخگوئی تشخیصی بیماری اولین باردر واحد هاری این مرکز بکار گرفته شد. درهمین راستاچهارکارشناس این بخش که قبلاَ دوره های تخصصی تشخیص ایمنو فلورسانس را گذرانیده بوده اند با اعزام به آزمایشگاه رفرانس هاری WHO درانستیتو پاستور ایران و طی کردن دوره های مقدماتی و تخصصی ویژه روش کشت سلولی با تکنیکهای ظریف و دقیق کشت آشنا و آماده پاسخگویی بصورت پارالل ( همزمان ) با روش سنتی ( تزریق به حیوانات آزمایشگاهی ) بوده این امر بمدت دو سال ادامه داشته تا اینکه جایگزین تهیه لام و پاساژ به حیوان گردد.

درمورد کشت سلولی وراه اندازی این واحد مهم همانقدر باید گفت که با این روش دریچه ای بسوی مراحل مختلف بیماری یابی و تشخیصی وراهکارهای مبارزه با این نوع بیماری سرعت بیشتری به خود می گیرد ودست محققین این مرکز جهت تشخیص انواع سوشهای ویروس هاری در 5 استان متذکر شده باز ومیتوان یاد آوری کرد که روشهای کشت سلولی وکاربرد آن دربخش هاری میانبری جهت پاسخ صحیح وسریع درمورد این بیماری می باشد .

نوشته شده در تاریخ ۱۲:۵۸:۴۸ | ۱۳۹۴/۹/۳