پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران

اخبار و رویدادها

کسب رتبه برتر پایگاه بسیج پژوهشکده شمال

02/03/06

کسب رتبه برتر پایگاه بسیج پژوهشکده شمال
کسب رتبه برتر پایگاه بسیج پژوهشکده شمال در بین پایگاههای بسیج اداری شهرستان آمل در برنامه ابلاغی حوزه بسیج اداری شهرستان آمل در سال 1401 پایگاه بسیج (نینوا) پژوهشکده شمال در کارگروه اجتماعی، حائز کسب رتبه برتر در بین پایگاههای بسیج اداری در سال 1401 گردید دوشنبه 1/3/1402
بازدید دانشجویان دانشگاه فناوری نوین شهرستان آمل

02/03/06

بازدید دانشجویان دانشگاه فناوری نوین شهرستان آمل
بازدید تعداد 80 نفراز دانشجویان دانشگاه فناوری نوین شهرستان آمل از پژوهشکده شمال : در این بازدید که در دو نوبت شنبه و دوشنبه سی اردیبهشت ماه و اول خرداد ماه صورت گرفت، دانشجویان با حضور در بخشهای آزمایشگاهی این شعبه از انستیتو پاستور ایران در شمال کشور، از نزدیک با فعالیتهای ازمایشگاهی این مرکز آشنا شدند
مهارت آموزی

02/03/06

مهارت آموزی
در هفته دوم دوره آموزشی مهارت آموزی در پژوهشکده شمال، مهارت آموزان به صورت تئوری و عملی استخراج و تخلیص الکتروفورز، DNA وRNA را درطول هفته در آزمایشگاه انجام داده اند چهارشنبه 3/3/1402
مرکز تحقیقات سرطان

02/02/30

مرکز تحقیقات سرطان
حضور آقای دکتر آسوری ریاست محترم پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران و آقای دکتر نصیری مسئول بخش حیوانات ازمایشگاهی این مرکز در بیمارستان شهداتجریش و دیدار با اقای دکتر اکبری رئیس مرکز تحقیقات سرطان و اساتید حوزه سرطان شناسی این مرکز در این دیدار ضمن معرفی پژوهشکده شمال، مقرر گردید همکاریهای مشترک بین دو مرکز در زمینه حوزه های مختلف علمی و پژوهشی صورت گیرد سه شنبه 26/3/1402
حضور دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهرستان قزوین در پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران

02/02/30

حضور دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهرستان قزوین در پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران
حضور تعداد 80 نفر از دانشجویان فرهنگی دانشگاه قزوین در پژوهشکده شمال انستسیتو پاستور ایران حضور یافته و از نزدیک با فعالیتهای آموزشی، پژوهشی،تشخیصی و تولیدی این شعبه از انستیتو پاستور ایران آشنا گردیدند .چهارشنبه 27/2/1402
برگزاری اولین دوره مهارت اموزی سال 1402در پژوهشکده شمال

02/02/24

برگزاری اولین دوره مهارت اموزی سال 1402در پژوهشکده شمال
در اولین روز برگزاری این دوره، آشنایی با اصول GLP و آشنایی با توالیهای DNA و RNA و استفاده از بانکهای زیستی و اپراتوری نرم افزارهای بانک اطلاعاتی NCBIبه شرکت کنندگان در این دوره آموزش داده شد .لازم به ذکر هست در پایان دوره که با همکاری سازمان فنی حرفه ای کشور برگزارمی گردد ، گواهی بین الملی به شرکت کنندگان اعطا میگردد شنبه 23 /2/1402