پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران

اخبار و رویدادها

توسعه و ارتقای زیست بوم نوآوری استان

01/12/24

توسعه و ارتقای زیست بوم نوآوری استان
حضور پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران در رویداد تقاضا محور تاتا استان مازندران(توسعه و ارتقای زیست بوم نوآوری استان ) درمحل سالن همایش امارد دانشگاه شمال شهرستان آمل چهار شنبه 10 اسفند ماه 1401
کاشت چند اصله درخت مثمر اهدائی همکار محترم خانم رضائی در محوطه پژوهشکده شمال

01/12/24

کاشت چند اصله درخت مثمر اهدائی همکار محترم خانم رضائی در محوطه پژوهشکده شمال
کاشت چند اصله درخت مثمر اهدائی همکار محترم خانم رضائی در محوطه پژوهشکده شمال به مناسبت روز درختکاری شنبه 20/12/1401
حضور دانشجویان دانشکده پرستاری شهرستان رامسر در پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران

01/12/24

حضور دانشجویان دانشکده پرستاری شهرستان رامسر در پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران
حضور دانشجویان دانشکده پرستاری شهرستان رامسر در پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران وبازدید از بخشهای ازمایشگاهی این مرکز تحقیقاتی و اشنایی با توانمندیهای این شعبه از انستیتو پاستور ایران شنبه 13/12/1401
برگزاری آخرین مرحله اخذ نمونه های خون سگهای دوبار واکسیناسیون هاری در منطقه پاساکش آمل

01/12/24

برگزاری آخرین مرحله اخذ نمونه های خون سگهای دوبار واکسیناسیون هاری در منطقه پاساکش آمل
برگزاری آخرین مرحله اخذ نمونه های خون سگهای دوبار واکسیناسیون هاری در منطقه پاساکش آمل در ادامه فعالیتهای پژوهشی در فیلد ایستگاه در مرکز تحقیقات زئونوز پاساکش (واقع در کیلومتر 45 جاده هراز ) تیم اندازه گیری وخونگیری از سگهای بدون صاحب جهت تعیین آنتی بادی واکسن هاری در تاریخ یکشنبه 14/12/1401در محل حضور یافته و نسبت به اخذ نمونه های مورد نیاز طرههای تحقیقلتی اقدام نمودند.
دوره های فنی و حرفه ای

01/12/13

دوره های فنی و حرفه ای
برگزاری دوره های فنی و حرفه ای
حضور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل در پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران

01/12/08

حضور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل در پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران
دانشجویان رشته های مختلف علئم پزشکی بابل با حضور در انستیتو پاستور شمال کشور از نزدیک با توانمندیها و ظرفیتهای پژوهشی،آموزشی،تولیدی و مرکز رشد این مرکز آشنا شدند . در ادامه دانشجویان با مرکز تازه تاسیس مدیریت مهارت آموزی و مشاور شغلی آشنا شده و سرفصلهای آموزشی جهت پذیرش دانشجویان و اساتید طی دوه های مورد نیاز به اطلاع دانشجویان رسانده شد چهارشنبه 3/13/1401