حضور جناب آقای دکتر حاجی پور نماینده محترم منتخب مردم آمل به همراه هیئت همراه در پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران .

حضور جناب آقای دکتر حاجی پور نماینده محترم منتخب مردم آمل به همراه هیئت همراه در پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران . ایشان ضمن بازدید از بخشهای آزمایشگاهی و پژوهشی این مرکز و آشنایی با فعالیت آن، به استماع گزارش ریاست محترم پژوهشکده در خصوص محورهای فعالیت این شعبه از انستیتو پاستور ایران در شمال کشور و برنامه های آتی آن پرداخته و ضمن ابراز خرسندی از وجود چنین مرکز علمی در شمال کشور، رهنمودهای ارزشمندی جهت تقویت وحمایت از برنامه های تحقیقیفاتی و آموزشی در دست اقدام ارائه دادند و دستور فرمودند طرحهای مهم علمی تحقیقاتی را برای اخذ مجوزهای لازم و امکانات و اعتبارات مورد نیاز تهیه ، تا در مراجع ذیربط کشوری پیگیری فرمایند

 

نوشته شده در تاریخ ۰۷:۵۱:۴۵ | ۱۳۹۹/۲/۳۰