جلسه تدوین برنامه ارزیابی گروهی از آزمایشگاه های پژوهشکده شمال

جلسه تدوین برنامه ارزیابی گروهی از آزمایشگاه های پایگاه تحقیقاتی شمال وتهیه چک لیست استاندارد ارزیابی ازمایشگاه از نظر الزامات مدیریتی وفنی که مقرر گردید از اول تیرماه 99 نسبت به انجام پایش درون سازمانی و تکمیل چک لیست توسط گروه ارزیابی داخلی اقدام گردد

 

نوشته شده در تاریخ ۱۲:۴۳:۲۵ | ۱۳۹۹/۴/۱۱