اولین دوره آموزشی بهاره 94 پژوهشکده شمال کشور

اولین دوره آموزشی بهاره پژوهشکده شمال کشور- انستیتو پاستور ایران در اردیبهشت و خرداد 1394 برگزار می گردد. لذا از تمام محققان علاقمند برای شرکت در این دوره آموزشی دعوت به عمل می آید.

 

نوشته شده در تاریخ ۰۱:۴۳:۴۴ | ۱۳۹۴/۹/۶