بازدید دکتر وطن پور رئیس محترم دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت از پژوهشکده شمال

بازدید آقای دکتر وطن پور رئیس محترم دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور از پایگاه شمال، آقای دکتر وطن پور در این بازدید ضمن آشنایی با فعالیتهای پایگاه، با عملکرد شرکتهای مستقر در مرکز رشد پایگاه آشنا شدند و با ابراز رضایت از عملکرد پایگاه اظهار امیدواری نمودند که در آینده انشاالله بتوان از توان این مجموعه برای ارائه خدمات تولیدی فناورانه و مرکز رشد به دانشگاههای منطقه شمال استفاده نمود.

نوشته شده در تاریخ ۲۳:۰۸:۰۳ | ۱۳۹۴/۹/۲۹