ادامه بر گزاری دور سوم مهارت آموزی با موضوع طراحی پرایمر

ادامه بر گزاری دور سوم مهارت آموزی با موضوع طراحی پرایمر

ادامه بر گزاری دور سوم مهارت آموزی با موضوع طراحی پرایمر و کار با دستگاه Real time PCR  به صورت تئوری وعملی برای فراگیران و دانشجویان شرکت کننده در این دوره

 

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *