افتتاح مرکز مدیریت مهارت آموزی ومشاوره شغلی

در راستای اجرای طرح ملی «توانمندسازی مهارتی دانشجویان و فارغالتحصیلان دانشگاهی با رویکرد اشتغال»، موضوع مصوبه مورخ 3/9/1393 شورای عالی اشتغال و بند (ت) ماده 4 برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و نیز تکالیف مقرر برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ماده 9 تصویبنامه کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص «برنامه اشتغال فراگیر»، این تفاهمنامه بین اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان مازندران و پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران منعقد گردید لازم به ذکر هست که از اهداف این تفاهم نامه

1.توانمندسازی دانش آموزان، دانشجویان و دانشآموختگان دانشگاهی در راستای برآوردن نیاز کشور به منابع انسانی کارآمد و دارای تجارب فنی، مهارتی و حرفهای.

2.فراهمسازی بسترهای اشتغال مولد دانشآموختگان رشتههای مختلف دانشگاهی.

3.استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی طرفین در راستای انجام ماموریتها و تکالیف سازمانی. 

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *