انتصاب اقای دکتر علی اصغر احمدی عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران

انتصاب اقای دکتر علی اصغر احمدی عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران

انتصاب اقای دکتر علی اصغر احمدی عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران

انتصاب اقای دکتر علی اصغر احمدی عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران

انتصاب اقای دکتر علی اصغر احمدی عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران به عنوان مدیر مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی پژوهشکده شمال از طرف آقای دکتر اسوری ریاست محترم پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران :

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *