بازدید ریاست محترم انستیتو پاستور ایران

 جناب آقای دکتر سروری و هیئت همراه ضمن بازدید از توانمندیهای بخشهای آزمایشگاهی و تحقیقاتی این پایگاه فرمودند:  انستیتو پاستور شمال از ظرفیتهای بسیار خوبی در بخش شناسایی و تشخیص بیماری های مشترک انسان و دام برخوردار است و یک مجموعه علمی قابل اتکا در منطقه شمال کشور محسوب میشود وی افزود در بازدیدی که از این شعبه انستیتو پاستور ایران شده ، ظرفیتها وکمبودهای احتمالی شناسایی و در جهت تکمیل و تقویت انها تصمیم گیری و اقدام خواهد شد.

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *