برگزاری جلسه هیئت رئیسه انستیتو پاستور ایران در پژوهشکده شمال

برگزاری جلسه هیئت رئیسه انستیتو پاستور ایران در پژوهشکده شمال

در این جلسه ضمن بازدید از پتانسیلها و توانمندیهای پژوهشکده ، اقدامات در حال انجام و برنامه های آینده

در این جلسه ضمن بازدید از پتانسیلها و توانمندیهای پژوهشکده ، اقدامات در حال انجام و برنامه های آینده پژوهشکده توسط آقای دکتر اسوری ریاست محترم پژوهشکده بیان گردید و در ادامه جناب آقای دکتر بیگلری ریاست محترم انستیتو پاستور ایران و سایر اعضای محترم هیئت رئیسه ضمن تقدیر از اقدامات در حال انجام و برنامه های پژوهشکده تاکید نمودند که با استفاده از تمام ظرفیتها و پتانسیلهای موجود منطقه و انستیتو پاستور ایران، اولویتها ونیازمندیهای منطقه شناسایی و مرتفع گردد تادر آینده نزدیک شاهد دستاوردهای علمی پژوهشی چشمگیری درعرصه خدمات انستیتو پاستور ایران و نظام سلامت کشور باشیم. 

 

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *